bloggerads

Search This Blog

1/29/2012

唔通政府想利用雙非迫香港獨立??

點解香港政府唔立即修改基本法24條等雙非生仔無居港權同無福利!政府繼續拖只會令到市民忍無可忍爆煲,係咪要等到有朝一日香港人同蝗蟲開片發生大規模流血事件先肯修改基本法24條?到時香港人話要獨立都是政府你迫出來的!!!香港可以無左支那國都得,但支那國無左香港就唔得啦! 睇以下新聞就知香港政府擺明想雙非來大量搏命生仔溝淡香港人啦!太過份啦!

對付雙非 港府立場含糊

「雙非孕婦」問題愈演愈烈,曾蔭權早前提出「四招」應付,多個團體認為措施僅「有好過無」,批評港府立場含糊不清。香港護士協會主席李國麟認為,現時措施治標不治本,政府需盡快清晰界定外地人來港產子的身份問題。url