bloggerads

Search This Blog

2/17/2012

商界一定不惜代價反梁到底 (轉載)

吳康民:《信報》反共,故態復萌
梁振英講廿三條唔係惡法果陣,我可以咁講,寧願俾隻豬做,都唔會俾呢條仆街。
點知露底唔只梁振英,仲有吳康民呢隻文革死剩種。
我認為,唐英年如果希望上位,應該和這類成事不足,敗事有餘的傢伙劃清界線。你要做的是中華人民共和國的香港特別行政區的行政長官。中華人民共和國是中國共產黨領導的中央人民政府,和共產黨對幹,有前途嗎?
吳康民,恐嚇呀,係唔係反共就要死先。你咁殺氣騰騰咁對住《信報》,即係梁振英係共產黨,吳康民係唔係梁振英嘅上線先,唔該交代清楚。
未選到已經咁嘅態度,俾梁振英選到,泛民商界齊齊仆街,到時香港實陷入恐怖政治。商界全力反撲,原因極之清楚。