bloggerads

Search This Blog

2/06/2012

民建聯賣港唔駛本(轉載)

商業電台:民建聯支持自駕遊安排指無關內地孕婦衝關
民建聯出賣港人,保蝗禍港,鐵證如山,特別以下兩點:
1. 「對於有指政策令內地雙非孕婦衝關問題加劇,譚耀宗認為是兩個問題。」譚耀宗,你盲架,啲衝關孕婦點運返嚟架,黑箱車呀?正係呢啲可以出入中港嘅車呀,仆街。各位阿媽,認住呢條茂利講呢句。
2. 「民建聯譚耀宗支持政策,但希望政府及內地部門妥善處理安全問題。」點處理安全問題,中國啲車牌,有假嘅,亦有賣嘅,都未計啲中國製汽車,易散程度真係⋯⋯
民建聯係時刻賣港,唔駛擇日,記住,投票,千祈唔好投呢班仆街。就嚟有人掛Banner,民建聯成功爭取香港人人日日玩GTA。